CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật chính là thông mà chúng tôi cho các bạn biết cách mà chúng tôi sử dụng, thu thập những thông tin cá nhân của bạn trên trang web này. Vui lòng xem qua chính sách bảo mật trước khi sử dụng trang web

Khi bạn đã và đang sử dụng trang web của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhập những chính sách bảo mật mà chúng tôi đang áp dụng. Các thông tin về chính sách bảo mật của chúng tôi sẽ thay đổi theo thời gian và không cố định nội dung vĩnh viễn. Vì vậy, bạn có thể xem lại chính sách bảo mật khi cần. Chính sách bảo mật tông tin cá nhân trên web hoclamgiau là hoàn toàn đảm bảo tính riêng tư, bí mật và chỉ sử dụng cho lưu hành nội bộ. Thông tin cá nhân của các bạn sẽ không bị chia sẻ cho bất kỳ đơn vị, cá nhân nào khác.

THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi có nhu cầu thu thập các thông tin cá nhân bao gồm tên, địa chỉ, giới tính, email khi khách hàng tự nguyện gửi thông tin của cho chúng tôi. Những thông tin này sẽ được sử dụng một cách cẩn trọng để phục cho nhu cầu của quí độc giả. Chúng tôi cũng thu thập một số thông tin về lượt truy cập của các bạn, thời điểm truy cập, thời lượng truy cập, độ tuổi cũng như sở thích của người dùng khi truy cập vào trang web.

Thông tin này được chúng tôi sử dụng nhằm mục đích mang đến trải nghiệm tốt hơn cho quí khách hàng.

Chúng tôi thu thập các thông tin định danh cá nhân như tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email, số điện thoại, v.v… khi khách truy cập tự nguyện gửi cho chúng tôi. Thông tin này chỉ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn, trừ khi bạn cho phép sử dụng nó theo cách khác, ví dụ thêm bạn vào danh sách gửi email của chúng tôi. Thông tin chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, chức danh, tên công ty hay tổ chức, e-mail, điện thoại và ngày sinh nhật của bạn. Chúng tôi có thể thu thập một số thông tin nhất định về chuyến thăm của bạn, chẳng hạn như loại trình duyệt bạn sử dụng; ngày và thời gian bạn truy cập vào trang web; các trang bạn truy cập khi mở trang web và địa chỉ trang web mà từ đó bạn kết nối trực tiếp đến trang web của chúng tôi. Thông tin này được sử dụng để giúp cải thiện và quản lý trang web.

COOKIE / CÔNG NGHỆ THEO DÕI

Trang web chúng tôi hiện không sử dụng cookie để theo dõi và phân phối các mẫu quảng cáo đến khách hàng. Tuy nhiên, chính sách này có thể thay đổi theo thời gian. Khi thay đổi, chúng tôi sẽ cập nhật các thông tin này trong phần chính sách bảo mật.

Chính sách phân phối thông tin 

Chúng tôi thực hiện xử lý thông tin người dùng tuân theo đúng pháp lệnh về dữ liệu cá nhân ở Việt Nam. Chúng tôi cam kết sẽ không mua bán, chia sẽ các thông tin của khách hàng cho các đơn vị khác. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin với cơ quan chính phủ trong trường hợp yêu cầu điều tra theo dõi.

Các trường hợp chia sẻ thông tin bao gồm:

Được cơ quan pháp luật yêu cầu và cho phép chia sẻ thông tin

Cố gắng điều tra các hành vi gian lân hoạc phá hoại web site

Các thông tin không được cung cấp cho các đơn vị khác nhằm mục đích quảng cáo.

Thông tin cá nhân của bạn được đảm bảo tuyệt đối an toàn. Chỉ nhân viên và các bộ phận được ủy quyền mới có thể tiếp cận đến thông tin của khách hàng. Bạn có quyển yêu cầu không nhận email nếu muốn.

Nhận câu hỏi

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật của chúng tôi. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: [email protected].

Chính sách bảo mật có hiệu lực từ lúc trang web bắt đầu hoạt động xuyên suốt.

Scroll to Top