Abraham-Lincoln

Abraham Lincoln – Thành Công từ Hai Bàn Tay Trắng

Người ta không chỉ nể phục ông bởi tài hoa trong chính trường mà còn bởi tinh thần thép trước những cú đánh của cuộc đời.

Abraham Lincoln – Thành Công từ Hai Bàn Tay Trắng Read More »