shark-thuy-la-ai

Shark Thủy là ai mà có thể trở thành “cá mập”

Sự xuất hiện của Shark Thủy trong chương trình Shark Tank Việt Nam đem lại sự chú ý cho người xem. Vậy Shark Thủy là ai?

Shark Thủy là ai mà có thể trở thành “cá mập” Read More »