Phạm Nhật Vượng - Tỷ Phú Đô La đầu tiên của Việt Nam

Bí ẩn phía sau Thành Công của tỷ phú đô la Phạm Nhật Vượng

Những năm trước, Việt Nam được thế giới biết đến qua chiến tranh, họ luôn cho rằng Việt Nam chỉ gắn liền với nghèo đói

Bí ẩn phía sau Thành Công của tỷ phú đô la Phạm Nhật Vượng Read More »