Soichiro Honda - Thiên Tài không Bằng Cấp

Thiên Tài không bằng cấp Soichiro Honda

Hoàn toàn chính xác khi nói rằng 99% thất bại của Soichiro Honda đã làm nên 1% thành công vĩ đại đó là công ty Honda ngày hôm nay. Câu chuyện về cuộc đời và tinh thần vượt qua nghịch cảnh của ông đã truyền nguồn cảm hứng cho giới trẻ qua nhiều thế hệ.

Thiên Tài không bằng cấp Soichiro Honda Read More »