April 25

VnIndex là gì? Giải thích CÁCH TÍNH và ý nghĩa của chỉ số

Có lẽ bạn đã từng bắt gặp nhiều lần cụm từ vnindex xuất hiện nhiều lần trên sóng truyền hình. Vậy chỉ số Vnindex là gì? Chúng có cách tính và ý nghĩa ra sao?

1. Vnindex là gì

  • VNindex là chỉ số thể hiện xu hướng biến động giá của tất cả các cổ phiếu niêm yết và giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE). Khi chỉ số có màu xanh diễn tả sự tăng điểm, màu đỏ cho thấy sự giảm điểm.
  • Chỉ số Vnindex cho thấy sự so sánh giá trị vốn hóa thị trường hiện tại với giá trị vốn hóa thị trường cơ sở vào ngày gốc là ngày 28 tháng 7 năm 2000. Ngày đầu tiên mà thị trường chứng khoán chính thức đi vào hoạt động.
  • Giá trị vốn hóa thị trường cơ sở được tính trong công thức chỉ số được điều chỉnh trong các trường hợp như: niêm yết mới, hủy niêm yết, thay đổi về vốn niêm yết.
  • Đây là bộ chỉ số được xây dựng và quản lý bởi sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Biểu đồ chỉ số Vnindex

2. Công thức tính chỉ số VNindex

Công thức tính chỉ số VN-Index như sau:

VN-Index = (CMV/BMV) x 100

CMV = Σp1i x q1i

BMV =  Σp0i x q0i

Trong đó:

CMV: giá trị vốn hóa thị trường tại thời điểm hiện tại.

BMV: giá trị vốn hóa thị trường tại thời điểm cơ sở.

P1i : Giá của cổ phiếu i tại thời điểm tính toán.

Q1i : Khối lượng niêm yết của cổ phiếu i tại thời điểm tính toán.

P0i : Giá của cổ phiếu i tại thời điểm cơ sở.

Q0i : Khối lượng niêm yết của cổ phiếu i tại thời điểm cơ sở.

3. Giải thích ý nghĩa các biến trong công thức

CMV bằng tổng khối lượng tất cả cổ phiếu i niêm yết ở thời điểm hiện tại nhân với giá của cổ phiếu niêm yết hiện tại. 

BMV bằng tất cả Khối lượng cổ phiếu i niêm yết tại thời điểm cơ sở nhân với giá của cổ phiếu niêm yết cơ sở.

Thời điểm cơ sở được tính là ngày mà chỉ số VNINDEX được ra đời (28 tháng 7 năm 2000).

Hệ số nhân 100 được chọn bởi đơn vị quản lý bộ chỉ số. Trong trường hợp chỉ số VNindex, sở giao dịch chứng khoán chọn hệ số 100. Hệ số này có sự thay đổi tùy vào từng quốc gia khác nhau. Ở các quốc gia có nền kinh tế lớn, họ thường chọn hệ số lớn để thể hiện đầy đủ sức mạnh của nền kinh tế.

4. Ví dụ về cách tính Vnindex

Vào ngày 28 tháng 7 năm 2000, có 2 cổ phiếu niêm yết trên sàn HOSE gồm 2 công ty có mã cổ phiếu là REE và SAM. Tổng giá trị cổ phiếu của 2 công ty này vào thời điểm đó là 444 tỷ. Chỉ số VNINDEX trong ngày đầu tiên được tính là 100 điểm.

Giả sử cổ phiếu của 2 công ty này tăng thêm 4%. Lúc đó chỉ số VN index được tính sẽ tăng thêm 4 điểm.

Tuy nhiên, trên thị trường chứng khoán luôn có sự biến động về cty niêm yết mới hoặc hủy niêm yết. Chính vì vậy, giá trị vốn hóa tại thời điểm cơ sở luôn có sự biến động theo thời gian. 

Ở thời điểm ngày 28 tháng 7 năm 2000, 1 điểm VNINDEX tương đương với 4.4 tỷ đồng. Hiện nay, 1 điểm VNINDEX đã có giá trị lớn hơn rất nhiều lần. 

5. Những ý nghĩa cực kỳ quan trọng của chỉ số VN-Index

5.1 Biết được mức độ tăng trưởng hay suy giảm của nền kinh tế

Dựa vào chỉ số VNIndex mà chúng ta có thể biết được mức độ tăng trưởng hay suy giảm của tất cả các doanh nghiệp được niêm yết trên sàn. VN Index như một thước đo phản ánh sức khỏe của các doanh nghiệp.

VD: Chỉ số VNIndex ngày 23 tháng 4 năm 2020 đạt 773.91 điểm. Như vậy, so với thời điểm cơ sở, các doanh nghiệp đã tăng trưởng 7.73 lần. Tuy nhiên, nếu ta so sánh chỉ số Vnindex tại ngày 24/4/2020 và ngày 20/2/2020, bạn sẽ nhận thấy giá trị của các cty đã suy giảm trên 8%.

5.2 Dựa vào chỉ số VNIndex để phân tích xu hướng

Những nhà đầu tư theo xu hướng thường dựa vào những chỉ số kinh tế vĩ mô như VN INDEX nhằm đưa ra những chiến lược đầu tư thích hợp. Chỉ số Vnindex thường được kết hợp với chỉ báo khác để đưa ra những dự đoán về thị trường trong tương lai. Đôi khi, việc phân tích một mã cổ phiếu tiềm ẩn rủi ro. Bởi vì giá cổ phiếu vẫn bị ảnh hưởng rất lớn bởi xu hướng chung của thị trường. Vì thế, nhà đầu cần phân tích thêm đồ thị xu hướng thị trường. Trong đó, chỉ số Vn Index nằm trong số những chỉ số quan trọng cần được xem xét.

5.3 Đánh giá niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường

Chỉ số VN Index phản ánh rõ nét niềm tin của nhà đầu tư đối với thị trường. Khi thị trường tăng điểm với biên độ lớn, cho thấy niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư. Khi thị trường suy giảm, cho thấy tâm lý bi quan. Từ việc phân tích chỉ số Vn Index sẽ giúp nhà đầu tư có cái nhìn tổng quát hơn. Từ đó, nhà đầu tư sẽ kết hợp với việc phân tích các chỉ số và chỉ báo khác để đưa ra những quyết định đầu tư vào thời điểm phù hợp.

6. Những điểm yếu của chỉ số VNINDEX

Khuyết điểm lớn nhất của Vn-Index chính là lấy toàn bộ giá trị vốn hóa của tất cả các công ty niêm yết trên thị trường làm trong số. Vì vậy, một số công ty có giá trị vốn hóa lớn như VIC có thể ảnh hưởng đến sự tăng, giảm của chỉ số. Một điều khá trái ngược khi một vài công ty có giá trị vốn hóa lớn, khối lượng cổ phiếu tự do ( free float) lại khá nhỏ. Nhưng chúng lại làm ảnh hưởng đến chỉ số.

>> Để khắc phục những nhược điểm của chỉ số VN-INDEX, sàn HOSE đã cho ra đời chỉ số Vn30. Xem thêm Vn30 là gì và hướng dẫn TOÀN TẬP cho người mới bắt đầu

Có lẽ bạn đã biết Vnindex là gì rồi đúng không? Hãy tiếp tục theo dõi các bài viết về đầu tư chứng khoán để đầu tư thành công hơn.


Tags


You may also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Get in touch

Name*
Email*
Message
0 of 350