Làm giàu theo lời phật dạy thuận theo LUẬT NHÂN QUẢ

Làm giàu theo lời Phật dạy có ý nghĩa tạo dựng hoan hỷ cho mọi người từ gia đình đến xã hội, đó là cách làm giàu mang tính nhân đức của người con Phật