Colonel Sanders

Câu chuyện thành công của kẻ thất bại ở tuổi 65 – ông chủ KFC Harland Sanders

Thành công của kẻ thất bại ở tuổi 65 như ông đã trở thành nguồn cảm hứng cho thế hệ khởi nghiệp hôm nay và mai sau.

Câu chuyện thành công của kẻ thất bại ở tuổi 65 – ông chủ KFC Harland Sanders Read More »